imw90.gif =
» kakkie kak:

dairee is hot
(19-04-2016 17:13:45)


» Bram:

Update van AV verslagen!
(06-05-2012 09:34:21)


» ksa oostkamp:

30 april: CHeck YOur BUtt
(30-03-2011 21:18:24)


» Jeugdraad:

Speelbossen en fuifkoffer = jeugdraad
(01-09-2010 20:11:30)


» Dagelijks Bestuur:

Een gelukkig nieuwjaar aan iedereen!
(05-01-2010 13:43:46)


Index  >> Algemeen  >> Nieuws  >> Volgende Algemene Vergadering
  Pieter-Jan

Beste jeugdraadleden

De eindejaarsfeesten zijn voorbij, de extra kilo's hangen er weer aan,  het jeugdverenigingsleven trekt weer op gang nadat de werking hier en daar even stil lag wegens examens van de monitoren ...

We geven ook met de Jeugdraad weer gas om op cruise-snelheid te komen.

In bijlage de uitnodiging voor de Algemene Vergadering op vrijdag 13 februari 2009 in de lokalen van VKSJ Oostkamp (De Valkaart).

Agenda:
 1. Verslag vorige vergadering
  1. Vernieuwing DB
  2. Verkiezing voorzitter: procedure - toelichting
 2. Nota adviesraden: toelichting + bespreking
 3. Interne organisatie
 4. Reglement aanplakborden
 5. Communicatie
  1. Paaseierenraap
  2. Website
  3. Condooms
  4. Prikborden
 6. Subsidies: stand van zaken
 7. Nieuws uit de Jeugddienst
  1. Kindercarnaval
  2. Roefel
  3. Buitenspeeldag
 8. Nieuws uit de jeugdbewegingen
 9. Varia

We willen er NOGMAALS op drukken dat élk lid van de Algemene Vergadering en elke jeugdvereniging zélf punten op de agenda kan laten plaatsen ter bespreking. Alle onderwerpen, vragen en suggesties, ideeën, let us know!
   Post: 07-02-2009 12:55:40
 
{ development CSD 2008 - Design Ibe Van Roy 2009 }