jwx01.gif =
» kakkie kak:

dairee is hot
(19-04-2016 17:13:45)


» Bram:

Update van AV verslagen!
(06-05-2012 09:34:21)


» ksa oostkamp:

30 april: CHeck YOur BUtt
(30-03-2011 21:18:24)


» Jeugdraad:

Speelbossen en fuifkoffer = jeugdraad
(01-09-2010 20:11:30)


» Dagelijks Bestuur:

Een gelukkig nieuwjaar aan iedereen!
(05-01-2010 13:43:46)


Index  >> Algemeen  >> Nieuws  >> Oostcampus
  Pieter-Jan


Het dagelijks bestuur van de jeugdraad geeft volgend advies over het project Oostcampus. Dit naar aanleiding van a) de voorstelling van 24 april 2009 en b) het verslag van de stuurgroepvergadering van het JOC op 2 mei 2009, c) GECORO vergadering op 12 mei d) het dagelijks bestuur van 15 mei 2009. 

Het dagelijks bestuur van de jeugdraad merkte op dat er geen plaats voorzien is voor het JOC in de Oostcampus. Nochtans werd het JOC voordien wel gecommuniceerd dat er hiervoor plaats ging zijn op de, toen nog, Coca-Cola site.  Er werd toen gesproken van de jeugddienst, een JAC (Jongeren Advies Centrum) en het JOC in één concept. Bij de huidige invulling is daar geen spoor meer van terug te vinden.  

Ook over de fuifzaal/opslagplaats voor rollend materieel stellen wij ons ernstige vragen. Wij achten de combinatie fuifzaal/opslagplaats als zeer moeilijk praktisch combineerbaar. Enkele vragen die zich stellen zijn:

  • Wat gebeurt er met het rollend materieel op het moment van een fuif? En wat met schade aan het rollend materieel als het onafgeschermd rond het domein geplaatst wordt?
  • Het dagelijks bestuur heeft geen enkel inzicht in de omvang van het wagenpark van de gemeente, maar stelt zich wel de vraag hoelang het zal duren dat er naast het rollend materieel ook niet rollend materieel zal geplaatst worden.
  • Wat is de kostprijs om deze zaal af te huren? Dient er dan een vergoeding betaald te worden om het rollend materieel verplaatst te zien?
  • Maakt de combinatie rollend materieel/fuifzaal het praktisch niet onmogelijk dat de zaal frequent gebruikt zal kunnen worden door de jeugd. Wanneer de fuifzaal er dan is, zal deze dan ook ieder weekend gebruikt kunnen worden? Al naar gelang van de vraag van de jeugdverenigingen, in principe iedere week?
 
Verder stellen wij ons de vraag hoe het staat met de repetitieruimtes? Dit probleem loopt al van voor de oprichting van het JOC, zo’n slordige 3 jaar lang dus en is nog altijd niet opgelost...
   Post: 20-05-2009 15:07:43
 
  ike

check het er maar op na, zelfs op de site van Oostkamp wordt er verkondigd dat er een jeugdhuis in verwerkt zal worden !

http://www.oostkamp.be/Nieuws_-_actueel_-_info/OostCampus#2007_-_Voorbereiding_Open_Oproep

zie bij "De opdracht bestaat uit vier onderdelen: "

   Post: 13-06-2009 22:21:12
 
{ development CSD 2008 - Design Ibe Van Roy 2009 }